Modlitwa obrońców życia

Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko – Patronie tych, którzy walczą o szacunek do każdego życia. Dziś staję w pokorze przed Tobą i proszę Boga, bym umiał tak jak Ty umiłować każde ludzkie życie od poczęcia w łonie matki do naturalnej śmierci.
Wierzę, że życie jest największym darem Stwórcy, przejawem Jego Miłości do nas. Dlatego tylko Bóg ma prawo nad nim panować oraz decydować o jego początku i końcu. Ty, Błogosławiony Księże Jerzy, uczyłeś nas, jak pochylać się nad każdym człowiekiem, jak widzieć w braciach i siostrach obraz samego Boga. Oddałeś się cały na służbę drugiemu człowiekowi, dostrzegając w nim godność dziecka Bożego. Dopomóż mi, abym zawsze mężnie i z poświęceniem bronił każdego ludzkiego życia, abym swoim działaniem strzegł prawdy Twoich słów, że dla Boga każdy człowiek jest skarbem drogocennym. Abym nie zatracił chrześcijańskiego spojrzenia na człowieka, ale tak jak Ty wydoskonalał się w miłości bliźniego. Tak mi dopomóż Bóg!

(autor: Anna Mularska)


W: „Zło dobrem zwyciężał, 9 dni z Błogosławionym Księdzem Jerzym Popiełuszką. Modlitewnik” – Flos Carmeli, Poznań 2010.