Modlitwa przed pracą

Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, Patronie ludzi pracujących! Przystępuję do wypełniania swoich obowiązków z zapałem i odpowiedzialnością. Niechaj zadania, które przede mną stoją, nie będą dla mnie ciężarem ani udręką. Naucz, jak mogę w pełni wykorzystać swoje zdolności i talenty w służbie drugiemu człowiekowi.
Niech Twoja pomoc i wstawiennictwo u Boga staną się mi pomocą w cierpliwym i mężnym znoszeniu wszelkich trudów, abym wśród obowiązków postępował zawsze według chrześcijańskich wartości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


(autor: Anna Mularska)W: „Zło dobrem zwyciężał, 9 dni z Błogosławionym Księdzem Jerzym Popiełuszką. Modlitewnik” – Flos Carmeli, Poznań 2010.