Modlitwa po pracy

Błogosławiony Księże Jerzy! Dziękuję Ci za opiekę i pomoc w czasie, gdy wykonywałem swoje obowiązki. Naucz mnie wdzięczności i spraw, abym w pracy swej zawsze postępował z duchem ofiarnej służby na Twój wzór. Dopomóż mi, abym przez solidne wykonywaną pracę stale się uszlachetniał. Niech każde moje zaangażowanie, pozbawione egoizmu i lenistwa, przyczynia się do wzrostu solidarności między ludźmi. Niech będzie wyrazem troski o Ojczyznę i moje uświęcenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.