Modlitwa środowiska medycznego

Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, Patronie środowiska medycznego. Staję przed Tobą w nadziei, że Twoje wstawiennictwo wyjedna mi u Boga, łaskę gorliwej służby cierpiącym braciom. Ty, ofiarowując siebie samego Bogu i drugiemu człowiekowi, stałeś się dziś dla nas wzorem troski o ciało i dusze konkretnego człowieka, który powierzony został Twojej opiece.
Dopomóż nam, o Błogosławiony Patronie, abyśmy umieli solidnie i z zapałem wykonywać swoje obowiązki. Abyśmy – dzieląc się wiedza medyczną – zauważali także, tak jak Ty, godność człowieka stworzonego na obraz Boży. Wyproś mi, Błogosławiony Księże Jerzy, łaską miłości do bliźniego. Uproś odwagę, bym nie poddał się złu, ale zawsze postępował w swoim zawodzie zgodnie z przykazaniem miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


(autor: Anna Mularska)

W: „Zło dobrem zwyciężał, 9 dni z Błogosławionym Księdzem Jerzym Popiełuszką. Modlitewnik” – Flos Carmeli, Poznań 2010.