Bp Guzdek ustanowił medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W dniach 17-18 października 2011 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie byłych alumnów - żołnierzy. Kapłani spotkają się ze swoimi kolegami z jednostek wojskowych, z którymi odbywali służbę wojskową, będą uczestniczyć w konferencji popularno-naukowej oraz celebrować Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Podczas konferencji odbędzie się uroczystość wręczenia medalu ks. Jerzego Popiełuszki, ustanowionego w październiku br. przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka.

Na awersie medalu umieszczony jest portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki z okresu kiedy pełnił służbę wojskową w Bartoszycach w latach 1966-68, jako alumn-żołnierz. Na rewersie znajdują się logo ordynariatu polowego WP: krzyż, stuła z sentencją Bóg-Honor-Ojczyzna, postać Matki Boskiej Częstochowskiej oraz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”. - Hasło wyryte na medalu: „Zło dobrem zwyciężaj” ukazuje istotę przesłania księdza Jerzego, a zawarte w symbolu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego: słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, krzyż oraz wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej przedstawiają wartości, za które ks. Jerzy Popiełuszko oddał swoje życie – napisał w dekrecie ustanawiającym odznaczenie bp Józef Guzdek.

- Ten medal został ustanowiony przez biskupa polowego WP z myślą o alumnach – żołnierzach, ale nie tylko dla nich, gdyż będą nim odznaczane także osoby duchowne i świeckie, które swoim życiem prezentują postawy podobne do życia ks. Jerzego Popiełuszki, a więc walczą w obronie prawdy i sprawiedliwości – powiedział rzecznik ordynariatu ks. płk Zbigniew Kępa.

Jako pierwsi odznaczeni tym medalem będą kapłani, obecni na spotkaniu byłych alumnów-żołnierzy, organizowanym przez Ordynariat Polowy 17 i 18 października w Warszawie. - Pozostali oni wierni swojemu chrześcijańskiemu i kapłańskiemu powołaniu w trudnych okolicznościach zewnętrznych. W codziennym żołnierskim życiu przestrzegali zasad moralnych i okazywali świadectwo wiary, nadziei i miłości. Przebaczając swoim prześladowcom wypełnili słowa św. Pawła, tak cenione przez księdza Jerzego: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” – napisał w uzasadnieniu przyznania odznaczenia alumnom-żołnierzom bp Guzdek.
kos / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski