Pelplin: relikwie ks. Jerzego Popiełuszki wprowadzone do kościoła w Łubianinie

Biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga wprowadził w niedzielę 9 października, do kościoła parafialnego w Łubianie koło Kościerzyny relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W homilii stwierdził, że „Ewangelia nie może być zniekształcona ludzkimi kaprysami, nie może być naginana do okoliczności życia ludzkiego, do polityki, do spraw społecznych. Przeciwnie, Ewangelia jest tą nauką, która kieruje życiem wspólnym”.

Relikwie bł. ks. Popiełuszki wnieśli do świątyni przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, współorganizatorzy uroczystości. Na terenie parafii Łubiana znajduje się jeden z największych zakładów pracy na Kaszubach „ZPS Lubiana”, zatrudniający ponad 1,5 tys. osób.

Gospodarz uroczystości, ks. Mieczysław Gajewski, nazwał ks. Popiełuszkę „męczennikiem, głosem upominającym się o wolność, prawdę i godziwe życie”. Proboszcz deklarował, że przykład ks. Popiełuszki będzie zachętą „do dawania świadectwa w dziwnej polskiej rzeczywistości, gdzie krzyż, Biblia i Kościół dla wielu stały się znakiem agresji, buntu i sprzeciwu”.

Bp Szlaga rozpoczynając homilię stwierdził, że „wprowadzenie relikwii ks. Jerzego to piękna lekcja obecności Kościoła w świecie współczesnym”. Wielokrotnie kaznodzieja nawiązywał zarówno do patrona kościoła w Łubianie św. Maksymiliana Kolbe jak i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Nawiązując do męczeństwa chrześcijan na przestrzeni wieków hierarcha stwierdził, że „trwa ono nadal w Kościele poprzez wszystkie inne formy świadectwa”. Wskazując na ofiarę św. Maksymiliana, któremu poświęcony był bieżący rok w Polsce, zauważył, że „spełnił on dokładnie ewangelijny scenariusz: oddał życie za swojego bliźniego”. Taka postawa nie wynikała tylko z chwili - powiedział bp Szlaga, ale była „dobrze przygotowana” przez umartwione życie zakonnika i „życie wielkiego misjonarza i ewangelizatora naszego czasu”, padł ofiarą ludobójstwa - dodał hierarcha.

Biskup pelpliński określił, na przykładzie ks. Jerzego, cechy chrześcijanina wiernego Ewangelii. Powiedział: „ks. Jerzy Popiełuszko był bardzo zwyczajnym nauczycielem wiary, ale bardzo konsekwentnym”.

Zaznaczył też, że „Ewangelia nie znosi kompromisu. Jest czymś jedynym w swoim rodzaju, co oznacza wierność Bogu, oznacza prawdę, oznacza także stabilność”. Rozwijając ten ostatni wątek, kaznodzieja powiedział, że ks. Jerzy Popiełuszko żył w przekonaniu, że „Ewangelia nie może być zniekształcona ludzkimi kaprysami, nie może być naginana do okoliczności życia ludzkiego, do polityki, do spraw społecznych. Przeciwnie, Ewangelia jest tą nauką, która kieruje życiem wspólnym, także społecznym, także gospodarczym”.

Ks. Jerzego bp Szlaga określił konsekwentnym wyznawcą i bezkompromisowym głosicielem Ewangelii. Dlatego - dodał hierarcha - „naraził się tym, którzy na kompromisach chcieli budować wspólnotę polskiego życia politycznego, publicznego. Naraził się i zginął”- dodał hierarcha.

Bp Szlaga apelował o „stateczną wiarę”. Mówił, iż „ludzie stateczni, wierni Bogu potrafią zwyciężać zło dobrem”. Religię chrześcijańska określił „religią wielkiego przywileju i zobowiązania, która wymaga obowiązkowości w podporządkowaniu się Bożemu prawu”.

Zatrzymując się nad znaczeniem wprowadzenia relikwii do świątyń, kaznodzieja stwierdził, że były one „zawsze w Kościele w wielkiej czci” i są wyrazem solidarności z tymi, których one przypominają. Są one wyrazem „obecności wśród nas tych, którzy odeszli, a są z nami we wspólnocie świętych obcowania”.

W uroczystości, poza duchowieństwem, parafianami z Łubiany, wzięli udział liczni działacze NSZZ „Solidarności” i poczty sztandarowe wspólnot kościelnych, szkół, zakładów pracy.

ks. is / Łubiana k. Kościerzyny

--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski