IPN odtajnił "zaginione" akta

Warszawa. IPN ujawnił akta dotyczące rozpracowywania przez Służbę Bezpieczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki oraz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Akta te były uważane za zaginione.
Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że ujawnione materiały zostały przekazane Instytutowi przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W sumie to 104 jednostki archiwalne. Zawierają one materiały dotyczące działań SB wobec ks. Jerzego Popiełuszki, m. in. akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie "Popiel". Podejrzewano, że zostały one zniszczone, ponieważ zawierały dowody na nękanie ks. Popiełuszki i nazwiska osób, które tym się zajmowały. Wśród ujawnionych akt są też dokumenty i nagrania dotyczące inwigilacji rodzin esbeków skazanych za zabójstwo duchownego, a także akta procesu generałów SB Władysława Ciastonia i Zenona Płatka. Odtajnione materiały zawierają również akta Sprawy Obiektowej kryptonim "Puchacze", dotyczące działań Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Pokazują one inwigilację warszawskiej kurii, kościoła św. Marcina, a przede wszystkim ludzi związanych z tym środowiskiem, od duchownych po aktorów.
W BUiAD zdigitalizowano już wszystkie 79 tomów akt. Dziennikarze i historycy mogą składać wnioski o wgląd do tych dokumentów. Zdigitalizowanych zostanie także 46 kaset VHS zawierających zapis procesu morderców ks. Jerzego.

W: Gość Niedzielny, nr 2, rok LXXXIX, 15 stycznia 2012 r., s. 9.