Abp Migliore: bł. ks. Jerzy Popiełuszko zrealizował wezwanie Jana Pawła II

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w pełni zrealizował wezwanie Jana Pawła II, żeby nie bać się i otworzyć drzwi Chrystusowi - powiedział abp Celestino Migliore. W drugą rocznicę beatyfikacji duszpasterza "Solidarności" nuncjusz apostolski w Polsce przewodniczył Eucharystii w kościele pw. św. Stanisława Kostki, w którym nowy błogosławiony pracował aż do męczeńskiej śmierci. W czasie Mszy modlono się o jego kanonizację.
W kazaniu abp Migliore, komentując czytania mszalne, powiedział, że już za dni Jezusa Jego uczniom groziło prześladowanie, niezrozumienie i wrogość świata. Jednak owczarni grozi także niebezpieczeństwo z wewnątrz - przypomniał kaznodzieja. Są nimi podziały, zazdrość, współzawodnictwo, które prowadzą do rozdarcia i śmierci.

Od samego początku wspólnota chrześcijańska była więc oblężona i ten sam klimat oblężenia pojawia się wokół chrześcijan także dziś. Byłoby źle, gdyby poczucie oblężenia nas zdominowało - przestrzegał kaznodzieja. - Nie jest bowiem chrześcijańska taka postawa, która opłakuje siebie samych, koncentrując się na sobie, każe nam myśleć o sobie jak o ofiarach - podkreślił abp Migliore.

Przypomniał, że Jezus pozostawił nam moc i potencjał, abyśmy mieli w obfitości życie. Zarówno Jezus, jak i św. Paweł nie gustują w klimacie oblężenia, wrogości, czy prześladowania, a wskazują na potęgę słowa Bożego i łaski Bożej, które czynią z ludzi osoby żyjące mocą zmartwychwstania. Jezus otwiera drzwi i okna duszy, co nie pozwala robić z siebie ofiary, wpędzać się w stan samokrytyki lub usprawiedliwienia wszystkiego wrogością innych. Pomaga zaś żyć pełnią prawdy. To właśnie jest przesłanie Chrystusa i Jego apostoła. Tym, co się liczy nie jest ogłaszanie, na jakie zagrożenia nas się wystawia a danie autentycznej i odważnej odpowiedzi, udzielonej w świetle słowa Bożego i z pomocą Bożej łaski - mówił abp Migliore.

Przypomniał, że przesłanie Jezusa i apostoła Pawła było później zaktualizowane przez ks. Popiełuszkę - kapłana i męczennika, który z solidarności uczynił swoją życiową dewizę i wszystkich wzywał, żeby zło dobrem zwyciężać. "Błogosławiony Jerzy Popiełuszko zachował się jak człowiek nieustraszony, to znaczy jak człowiek, który się nie bał. Przyjął więc i w pełni zrealizował wezwanie, które kilka lat przed jego śmiercią skierował do świata Jan Paweł II, dziś też błogosławiony: Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!" - mówił abp Migliore.

W obecnym czasie bł. ks. Popiełuszko jest wzorem w dziele nowej ewangelizacji. Jest wzorem zawierzenia Duchowi Świętemu, zaufania jego darów i łaski - mówił kaznodzieja. Na zakończenie nuncjusz apostolski prosił za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki, abyśmy odważnie jak on umieli zaangażować się w reewangelizację naszego życia osobistego, parafii, diecezji, miast i wiosek.

W Eucharystii wzięli udział związkowcy, poczty sztandarowe, kombatanci. Obecna była matka Błogosławionego Marianna Popiełuszko, którą abp Migliore przywitał na początku homilii przypominając, że często nawiedza żoliborskie sanktuarium. Przyjechali również bracia ks. Jerzego - Józef i Stanisław.

Po Mszy św. zostanie otwarta wystawa "Jan Paweł II na Żoliborzu".
aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski