Ksiądz Jerzy wzorem wiary

Z ks. prałatem Tadeuszem Bożełką, proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, kustoszem sanktuarium bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, rozmawia Małgorzata Bochenek


O rozszerzającym się kulcie bł. ks. Jerzego świadczy m.in. liczba rozdanych relikwii, które trafiły do wielu miejsc w Polsce i nie tylko. Ile ich zostało dokładnie przekazanych?


- Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że relikwie otrzymało 630 parafii i ośrodków duszpasterskich. Z tej liczby ponad 220 kapsułek z relikwiami trafiło do 40 krajów świata na wszystkich kontynentach. Najwięcej do Włoch, Stanów Zjednoczonych Ameryki i na Filipiny. Rozprowadzane relikwie są znakiem wciąż żywego ruchu pielgrzymkowego. Opisując go jednym zdaniem, trzeba powiedzieć o 20 milionach pielgrzymów, którzy od 1984 roku odwiedzili grób ks. Jerzego, w tym 400 tysięcy cudzoziemców w zorganizowanych grupach.

Czym tłumaczyć popularność polskiego kapłana męczennika w różnych zakątkach świata?


- Ksiądz Jerzy pokazuje przykładem swojego życia, jak zachować człowieczeństwo, jak bronić własnej godności, jak troszczyć się o innych ludzi w trudnych czasach, w niesprzyjających okolicznościach. Uczy, jak dochować wierności prawdzie i wartościom chrześcijańskim, gdy deptana jest wolność, gdy życie społeczne poddawane jest różnym ograniczeniom, manipulacjom. Zainteresowanie bł. ks. Jerzym w różnych miejscach świata pokazuje, że współczesny człowiek szuka duchowych przewodników, aby radzić sobie z tymi wyzwaniami. Wiele osób takiego przewodnika dostrzega w osobie ks. Jerzego. On pokazuje, jak pozostać chrześcijaninem, gdy otoczenie, system społeczny czy polityczny sprzeniewierza się Bogu i ludziom. Ksiądz Jerzy swoim życiem i męczeństwem wskazuje na krzyż.

Nauczanie ks. Jerzego upowszechniane jest w różny sposób. Wydane zostały także jego homilie...


- Oprócz pozycji książkowych z kazaniami ks. Jerzego został wydany trzypłytowy album audio obejmujący homilie głoszone przez ks. Jerzego podczas Mszy św. za Ojczyznę. Trzecia płyta zawiera homilie wygłoszone w 1984 roku - łącznie z tą ostatnią, wypowiedzianą w dniu śmierci w Bydgoszczy podczas Różańca, która stanowi jego duchowy testament. Album można nabyć w sanktuarium na warszawskim Żoliborzu. W dzisiejsze liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do przeżywania tej uroczystości w duchowej i modlitewnej łączności z żoliborskim sanktuarium, z którym związana była duszpasterska posługa ks. Jerzego i gdzie znajduje się jego grób. 19 października to czas dziękczynienia za dar bł. ks. Jerzego, ale to także czas modlitwy o jego kanonizację.

W tym roku uroczystości liturgiczne ku czci bł. ks. Jerzego mają wymiar także rzymski, obchodzone są w sercu chrześcijaństwa...


- Inicjatywa wprowadzenia do kaplicy Męczenników XX wieku w rzymskiej bazylice św. Bartłomieja relikwii trojga błogosławionych polskich męczenników: bł. Karoliny Kózkówny, bł. Stanisława Starowieyskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wyszła od wspólnoty św. Idziego. Przed laty podjęła ona działania mające na celu zgromadzenie w świątyni, której jest gospodarzem, relikwii męczenników. Niespełna rok temu zostaliśmy poproszeni o to, aby ofiarować tam pamiątkę związaną z ks. Jerzym. Nie mówiono wówczas o relikwii ex ossibus, ale o jakiejkolwiek rzeczy związanej z męczennikiem, która mogłaby zostać złożona w rzymskim sanktuarium. Postanowiliśmy wtedy ofiarować jeden z kamieni, który był przytroczony do nóg ks. Jerzego, gdy oprawcy wrzucili go do Wisły przy tamie we Włocławku. Ten kamień z odpowiednim dokumentem został przekazany już na początku bieżącego roku. Później zrodził się pomysł, aby nie tylko kamień upamiętniający męczeństwo ks. Jerzego znalazł się w kaplicy Męczenników XX wieku w bazylice św. Bartłomieja, ale również relikwie z jego kości. Dzisiaj zostają one wprowadzone w otoczeniu wspomnianych błogosławionych.

Wymowne też jest, że w środę ojcowie synodalni obradujący w Watykanie oglądali film o ks. Jerzym.


- To wydarzenie niezwykle doniosłe. Nowy, dokumentalny film o polskim kapłanie męczenniku zatytułowany "Jerzy - posłaniec prawdy" został pokazany uczestnikom Synodu Biskupów, którzy na początku Roku Wiary zgromadzili się, aby wraz z Papieżem Benedyktem XVI poszukiwać dróg nowej ewangelizacji. W tym kontekście błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko ukazuje się jako człowiek kochający Boga i ludzi, którego wiara może być wzorem i umocnieniem dla innych.

Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Bochenek