Bp Greger: bł. ks. Popiełuszko kochając tak dalece, był wewnętrznie wolny

Ks. Popiełuszko kochając czuł się wewnętrznie wolny, ponieważ nigdy nie można kochać ze strachu – powiedział dziś października w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki bp Piotr Greger. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej przewodniczył Mszy św. w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Hierarcha zaapelował w homilii o usunięcie z życia społecznego negatywnych cech skażonych postawą interesowności. We Mszy uczestniczyła Marianna Popiełuszko, mama Błogosławionego.
 
Bp Greger podkreślił, że świadectwo ks. Jerzego uczy tego, że śmierć nie jest w stanie pokonać miłości. „Dlatego ks. Jerzy tak bardzo kochał i nigdy nie zamierzał przestać kochać. Miłował pomimo pogróżek i wielu szantaży. W obliczu tego trudnego doświadczenia nie zrezygnował ze swoich zadań, które były nieustannym potwierdzeniem, że kocha” – wyjaśniał biskup. Zaznaczył, że kochając, kapelan "Solidarności" „czuł się wewnętrznie wolny, ponieważ nigdy nie można kochać ze strachu”.

„Kocha się dlatego, że chce się miłować, a to zawsze jest najgłębsze pragnienie ludzkiego serca; czasem miłuje się z ogromnym poświęceniem, tak daleko i odpowiedzialnie, że jest się gotowym oddać życie” – mówił bo Geregr. Jego zdaniem ks. Jerzy wiedział, że miarą miłości do Kościoła nie jest to, „ile się od niego otrzymuje, lecz ile daje się z siebie dla potwierdzenia swego ewangelicznego posłannictwa”.

Bo Greger zauważył, że spośród wszystkich strachów, jakie człowiek spotyka w życiu, „nie poniża jedynie pełna synowskiego oddania, bojaźń Boża”. „Mocno doświadczamy czasem prawdy o tym, jak straszny może być człowiek, który nie boi się Boga. Zaś ten, który boi się Boga i z Nim się liczy, taki nie musi bać się ludzi. Tak było w życiu świętych męczenników” – przypominał.

Rozważając czytanie z Ewangelii w kontekście 28. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, kaznodzieja podkreślał, że Jego życie i śmierć jest „katechezą, świadectwem wiary” i szkołą bezinteresownej miłości.

Biskup zaapelował także o usunięcie z życia społecznego negatywnych cech skażonych interesownością. „Dopóki nie będzie nas stać na odrobinę więcej bezinteresowności, tak długo będziemy uwikłani w sieci nienawiści, złości czy zazdrości. Polska, Europa i cały współczesny świat potrzebuje zdecydowanej służby nas wszystkich, która będzie w pełni bezinteresowna. Nie pozwólmy na to, aby zniszczono w nas ducha ofiarności i poświęcenia dla Boga, Kościoła i dobra naszej Ojczyzny” – mówił kaznodzieja.

Bp Greger stwierdził, że ks. Jerzy uczynił z siebie dar dla Ojczyzny i Kościoła. „Choć zmieniły się czasy, ideologie i metody ich głoszenia, katecheza ks. Jerzego, który umarł z miłości do Jezusa Chrystusa jest wciąż aktualna” – podkreślił bp Greger.

Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy warszawski Marian Duś, oraz kilkunastu kapłanów, w tym koledzy kursowi ks. Jerzego. Zgromadzeni przywitali długotrwałymi oklaskami mamę ks. Jerzego, Mariannę Popiełuszko, oraz jego brata Stanisława. We mszy uczestniczyli parlamentarzyści, delegacje "Solidarności" na czele z przewodniczącym związku, Piotrem Dudą.

Podczas mszy modlono się o dar kanonizacji bł ks. Jerzego. W tym czasie proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki, ks. prałat Tadeusz Bożełko, przekazał relikwie ks. Jerzego do kaplicy męczenników XX w. w bazylice św. Bartłomieja w Rzymie.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z "Solidarnością" i robotnikami. Publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z zasadą św. Pawła: "zło dobrem zwyciężaj", którą często przywoływał – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu. Wielokrotnie zastraszany i szykanowany przez aparat państwowy, 19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW zwalczającego Kościół katolicki. Po niezwykle brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka.

Grób ks. Jerzego przy warszawskim kościele św. Stanisława Kostki stał się miejscem pielgrzymek osób z różnych zakątków Polski i całego świata.

W zakończonym w lutym 1985 roku procesie przed sądem w Toruniu na wysokie kary więzienia za tę zbrodnię skazano trzech oficerów MSW. Przewód sądowy nie ujawnił jednak ani wszystkich okoliczności, ani inspiratorów mordu.

W 1997 roku Kościół katolicki rozpoczął proces beatyfikacyjny księdza Popiełuszki. Beatyfikacja miała miejsce 6 czerwca 2010 r. w Warszawie. Uroczystej liturgii na stołeczny Placu Piłsudskiego, z udziałem ok. 150 tys. wiernych, przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato.
rk, gp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 1426-1413 end_of_the_skype_highlighting ; Data wydania: 19 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski