Włocławek: tablicę ku czci ofiar tragedii smoleńskiej odsłonięto w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Popiełuszki

Tablicę ku czci ofiar tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. poświęcił wczoraj we włocławskim Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego bp Wiesław Mering. Uroczystość rozpoczęła się przy włocławskiej tamie – miejscu męczeństwa księdza zamordowanego przez SB.
 
W przeddzień 28. rocznicy śmierci ks. Popiełuszki na modlitwie zgromadzili się członkowie NSZZ Solidarność, ludzie pracy, liczne poczty sztandarowe, kapłani, pielgrzymi i mieszkańcy Włocławka. Modlitwie przy tamie we Włocławku przewodniczył bp Wiesław Mering. Stamtąd, do pobliskiego Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego wyruszyła procesja z relikwiami Błogosławionego.

Biskup włocławski poświęcił tablicę ku czci ofiar tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. umieszczoną na ścianie sanktuaryjnego kościoła. Okazją do tego było upamiętnienie obecności pracowników Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, którzy 18 października 2009 r. wzięli udział w uroczystości 25. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Sam Prezydent nie mógł wówczas przybyć z powodu choroby.

W obecności przedstawicieli rodzin tragicznie zmarłych tablicę odsłoniły dzieci pracowników Kancelarii Prezydenta RP - córka i syn śp. ministra Pawła Wypycha i córka śp. dyr. Katarzyny Doraczyńskiej. Obecni byli także pomysłodawcy umieszczenia tablicy - Posłowie na Sejm RP z ramienia Klubu Prawa i Sprawiedliwości - Krzysztof Ardanowski i Adam Kwiatkowski. Na uroczystość swój list przesłał przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński.

"Jestem głęboko przekonany, że wierność prawdzie i sprawiedliwości w życiu bł. ks. Jerzego została wyniesiona z domu rodzinnego, że bezgraniczną troskę o ojczyznę i o ludzi wyniósł właśnie z domu" – powiedział w homilii bp Wiesław Mering.

Opisując duchową i moralną sylwetkę bł. ks. Jerzego kaznodzieja podkreślił, że we wszystkim kierował się on miłością, a zło zwyciężał dobrem. Szukając korzeni świętości bł. ks. Jerzego hierarcha zwrócił uwagę na dom rodzinny i zacytował słowa Marianny Popiełuszko: "Najważniejsze w życiu to dać dzieciom Boga".

Nawiązując do aktualnych problemów kraju bp Mering pytał, co dzisiaj powiedziałby nam bł. ks. Jerzy w sprawach dotyczących ludzkiego życia, małżeństwa i rodziny? „Silna wiara w Boga, której przykładem jest ks. Jerzy, jest jednym z ostatnich sposobów uratowania świata przed ostatecznym wyrokiem” – wskazał kaznodzieja.

- Postać ks. Jerzego wiąże się z drugim akcentem uroczystości – odsłonięciem tablicy upamiętniającej ofiary tragedii smoleńskiej – wspomniał bp Mering , dodając: „Nie mogę nie wyrazić nadziei na pełne wyjaśnienie tego, co się pod Smoleńskiem stało”. Zaapelował do Rady Miasta Włocławka o nadanie nazwy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jakiejś ulicy czy placowi.

Hierarcha zakończył swoje kazanie modlitwą: „Stałeś się ks. Jerzy dla polskiego narodu świadkiem prawdy w czasach zakłamania, nauczycielem wolności w świecie zniewolenia, stróżem godności człowieka wobec pogardy. Bądź ks. Jerzy patronem naszych czasów”.
ks. an / Włocławek
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 1426-1413 end_of_the_skype_highlighting; Data wydania: 19 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski