RAPORTY MSW - 2.11.1984 r.

Raport z dnia 2.11.1984 r.

Działania i inicjatywy Kościoła rzymskokatolickiego

W kościołach i na cmentarzach w dniu 1.11.1984 r. panował spokój.

Odbywające się okolicznościowe Msze święte i modły z udziałem biskupów i księży z okazji Święta Zmarłych miały charakter religijny. Wystąpienia duchownych obok treści religijnych w większości przypadków zawierały nawiązania do tragicznej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Nawiązania te utrzymane były na ogół w tonie spokojnym i nie zawierały elementów ekscytacji lub podburzeń. Równocześnie odnotowano szereg przypadków, gdzie księża apelowali o zachowanie spokoju, rozwagi - powołując się przy tym na apele papieża Jana Pawła II i prymasa J. Glempa.
Charakterystycznym elementem wystąpień duchownych było akcentowanie walorów osobistych ks. J. Popiełuszki, któremu przypisywano duże zaangażowanie w obronie prawdy, sprawiedliwości, praworządności i miłości. Podkreślano również jego działalność na rzecz praw robotników. Kilku księży w kazaniach sugerowało możliwość „wyniesienia go w przyszłości na ołtarze".
W intencjach - oprócz modłów za ks. J. Popiełuszkę - modlono się za ofiary I i II wojny światowej, powstań narodowych, zamordowanych w obozach zagłady. Niektórzy księża inicjowali ponadto modły za ofiary zajść w latach 1956, 1970, 1976, 1980 i 1981-1984. Wznoszono także modły za zamordowanych w Katyniu.
Część księży informowała wiernych o mającym odbyć się w dniu 3.11 br. w Warszawie pogrzebie ks. J. Popiełuszki. Odnotowano pojedyncze przypadki organizowania przez księży (np. ks. Miecznikowski - jezuita z Łodzi) wyjazdów zbiorowych na tę uroczystość.
Na podkreślenie zasługuje reakcja bp. Kisiela - administratora apostolskiego diecezji białostockiej i kurialistów tej diecezji, którzy odpowiadają na naciski wiernych dotyczące zorganizowania grupowego wyjazdu.

M. Kindziuk, Swiadek prawdy - Życie i smierć ks. Jerzego Popieluszki, Częstochowa 2008.