RAPORTY MSW - 4.11.1984 r.

Raport z dnia 4.11.1984 r.

Przebieg uroczystości pogrzebowych księdza Jerzego Popiełuszki

Wczoraj w godzinach 11.00-14.00 w kościele św. St. Kostki przy ul. Hozjusza w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestniczyli w nich kardynał Glemp, biskupi warszawscy oraz kilku biskupów z innych diecezji m.in. rektor KUL-u bp Hemperek. Obecni byli przedstawiciele Rady Państwa, Sejmu i Urzędu ds. Wyznań. Odnotowano obecność szefów oraz innych przedstawicieli ambasad USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Holandii, Belgii i RFN.

Od wczesnych godzin rannych odnotowano sukcesywny napływ ludności w rejon kościoła św. St. Kostki. Głównym elementem wystroju kościół była flaga narodowa rozpięta na jego dwóch wieżach, przerwana w połowie tworząc kształt litery „V".
O godz. 6.00 rozpoczęto 30-minutowe nabożeństwa bez kazań. W tym czasie w kościele i wokół znajdowało się ok. 15 tys. osób. Z treści napisów na niesionych transparentach oraz po strojach rozpoznano uczestników przybyłych z „regionów" Podbeskidzia, Małopolski, Zagłębia, Gdańska, Bydgoszczy, Rzeszowa i Nowej Huty widoczne były grupy w strojach góralskich, krakowskich, w mundurach górniczych, hutniczych i harcerskich. Przed rozpoczęciem głównej uroczystości do kościoła przyjechał Lech Wałęsa z księdzem Jankowskim. Wśród zebranych było wielu działaczy b. KK „Solidarności" oraz b. KSS-KOR.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza święta żałobna koncelebrowana przez 12 księży. W czasie Mszy podano życiorys ks. Popiełuszki oraz odczytano fragmenty głoszonych przez niego kazań. Następnie 30-minutową homilię wygłosił kardynał Glemp, w której przedstawił sylwetkę ks. Popiełuszki; nawiązał do okoliczności jego śmierci, oraz wyraził krytykę pod adresem władz za niepełne przedstawienie w środkach masowego przekazu kościelnych uroczystości z okazji Święta Zmarłych. W tym czasie w kościele i na terenach przylegających do niego zgromadziło się ok. 100 tys. osób. Po przemówieniu prymasa krótkie wystąpienia miało 6 osób. Przemawiał ks. Rumianek - wicerektor WSD w Warszawie, kolega Popiełuszki.
Następnie w imieniu hutników inż. Karol Szadurski oraz ze środowiska służby zdrowia Marian Jabłoński - lekarz i Elżbieta Żurawska - pielęgniarka. Jako kolejny przemawiał Lech Wałęsa, który powiedział m.in. „Spoczywaj w pokoju. «Solidarność» żyje, bo ty dałeś za nią swoje życie!". Jako ostatni przemawiał proboszcz parafii św. St. Kostki - ks. Bogucki.

Wspólnym elementem wszystkich przemówień było akcentowanie męczeństwa i bohaterstwa ks. Popiełuszki.

O godz. 14.05 prymas Glemp odjechał z kościoła i w tym samym czasie zgromadzeni zaczęli rozchodzić się w różnych kierunkach. Na niektórych trasach utworzyły się grupy zwarte liczące od kilkuset do kilku tysięcy osób, które miejscami zajmowały całą szerokość ulic. W przemieszczających się grupach część osób wznosiła ręce z palcami ułożonym w kształcie litery „V" oraz skandowała „chodźcie z nami", „rzućcie pały - przebaczymy".

Funkcjonariusze MO zabezpieczali spokojne rozejście się zebranych. Nie zachodziła konieczność stosowania środków przymusu bezpośredniego.
Nabożeństwo wieczorne o godz. 19.00 w kościele św. St. Kostki odprawił i wygłosił kazanie ks. Piaścik. W wystąpieniu skoncentrował się na osobie zmarłego ks. Popiełuszki. Powiedział m.in.: „wielki Polak i kapłan został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy instytucji państwowej zwanej Służbą Bezpieczeństwa. Przyczyną tej wielkiej zbrodni politycznej jest ideologia ateistyczna, która wychowała takich ludzi. Sprawcy zbrodni zostaną potępieni i nie ominie ich kara, jak nie ludzka - w przypadku gdy obronią ich wysocy dygnitarze - to boska". Obecnych w kościele było ok. 800 osób a na zewnątrz 2 tys. Osoby te przechodziły szeregiem przed grobem ks. Popiełuszki.

Dla zmniejszenia zainteresowania uczestnictwem w pogrzebie ks. Popiełuszki, niektórzy biskupi zorganizowali w tym czasie nabożeństwa żałobne w kościołach katedralnych, np. w Łomży, Siedlcach, Koszalinie i Wrocławiu.
W innych katedrach i kościołach parafialnych na terenie kraju nabożeństwa takie odbędą się w dniu 4 bm., m.in. w Krakowie z udziałem kard. Macharskiego, Lublinie, Koszalinie z udziałem bp. Werno oraz w Toruniu.
W m. Przysiek (woj. toruńskie) w miejscu uprowadzenia ks. Popiełuszki ustawiony został 2,5-metrowy krzyż. Do krzyża przymocowano tabliczkę z napisem: „w tym miejscu 19.10.1984 roku został uprowadzony ks. J. Popiełuszko", czarną, szarfę z flagą narodov oraz hasła „Solidarność jesteśmy - pamiętamy", „śp. ks. Jerzemu l pieluszce męczennikowi prawdy - Solidarność". Przy krzyżu dane są kwiaty i palone znicze. Szarfę i hasła usunięto.
W dniu 3 bm. odnotowano jedynie nieliczne przypadki negatywnych działań w związku ze śmiercią ks. Popiełuszki:
- na cmentarzu w Turośni Kościelnej (woj. Białostockie), przed kościołami w Bytomiu (woj. katowickie) i Bolesławcu (woj. jeleniogórskie) utworzono symboliczne groby, na których składane są kwiaty i umieszczone symbole „Solidarności";
- w Suwałkach, Płocku i Swieciu (woj. bydgoskie) kolportowa
no ulotki mówiące o zamordowaniu ks. Popiełuszki przez SB.

Otrzymują:
Tow. Wojciech Jaruzelski
Tow. Kazimierz Barcikowski
Tow. Józef Czyrek
Tow. Zbigniew Messner
Tow. Mirosław Milewski
Tow. Tadeusz Porębski
Tow. Jan Główczyk
Tow. Florian Siwicki
Tow. Mieczysław F. Rakowski
Tow. Adam Łopatka

M. Kindziuk, Swiadek prawdy - Życie i smierć ks. Jerzego Popieluszki, Częstochowa 2008.