RAPORTY MSW - 26.10.1984 r.

Raport z 26.10.1984 r.

Załącznik do informacji dziennej z dnia 26.10.1984 r.
Działania i inicjatywy kleru rzymskokatolickiego

Kardynał Glemp rozesłał do poszczególnych kurii biskupie „Odezwę Prymasa Polski", nawiązującą do porwania ks. J. Popiel ki, z poleceniem odczytania odezwy w kościołach na terenie kraju. W komunikacie tym prymas apeluje o modły w intencji ks. J. Popiełuszki. Tekst odezwy w załączeniu.
Uzyskano dalsze sygnały, że działacze opozycyjni z terenu Warszawy kolportują pogłoskę o potrzebie przybycia w dniu 28 bm. o godz. 18.00 do kościoła przy ul. Hozujsza na Żoliborzu w Warszawie, większej liczby wiernych z Warszawy i terenu kraju. Kolportaż tej informacji oraz zapowiedź obecności L. Wałęsy i członków byłego prezydium TKK „Solidarność" jest jednoznacznie odbierane jako dążenie do zorganizowania wiecu politycznego, ukazującego siłę opozycji. Sprawa ks. J. Popiełuszki na tym wiecu ma być wykorzystana jako okoliczność ułatwiająca podejmowanie ataków przeciwko władzy i konsolidacji opozycji.
W związku ze sprawą ks. J. Popiełuszki, wśród opozycyjnie nastawionych księży oraz wśród opozycji odnotowano następujące inicjatywy:
- ks. Miecznikowski podczas nabożeństwa w dniu 24 bm. w kościele jezuitów w Łodzi apelował o składanie podpisów pod petycją do władz państwowych o uwolnienie ks. J. Popiełuszki;
- podobnie w kościele jezuitów w Kaliszu, po nabożeństwie podpisywano petycję o tym samym charakterze, skierowaną do Sejmu PRL;
- ks. Jankowski apelował o 2-, 3-minutowe, indywidualne modlitwy w miejscu pracy, w intencji ks. J. Popiełuszki;
- w dniu 23 bm. około godz. 21.00 w pobliżu kościoła pw. St. Kostki w Warszawie rozkolportowano ok. 150 ulotek sygnowanych przez Robotniczy Komitet „Solidarności" Huty „Warszawa", nawołujących do rozpoczęcia od 25 bm. pogotowia strajkowego w zakładach pracy, a od 29 bm. rozpoczęcie strajków w określonej formie w wybranych zakładach;
- kolportaż 36 ulotek na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, wykorzystujących sprawę ks. Popiełuszki do ataku na SB, nasz resort i ustrój (ulotki zabezpieczono).

W dniu 25 bm. w kościele pw. Stanisława Kostki na Żoliborzu o godz. 19.00 odbyło się nabożeństwo z udziałem dwóch księży. Homilię wygłosił ks. A. Lewek - adiunkt ATK. Poświęcona ona była w całości faktowi uprowadzenia i jego interpretacji. Odczytano także odezwę prymasa na temat uprowadzenia ks. J. Popiełuszki oraz petycję rzekomo wystosowaną przez środowiska intelektualistów (nie czytano jej sygnatariuszy) do prezesa Rady Ministrów i listy napływające do parafii z różnych regionów kraju i środowisk. Wymieniono m.in. górników Zagłębia Lubelskiego, lekarzy i farmaceutów. Ogłoszono, że z dnia 26 na 27 bm. w kościele tym odbędzie się czuwanie pracowników pióra. Obecnych ok. 4 tyś. osób, ekipy telewizyjne CBS, ABC, BBC. Na zakończenie nabożeństwa ks. Lewek wezwał do spokojnego rozejścia i nie rozrzucania ulotek.
W dniu 25 bm. w kościele Kraków-Mistrzejowice odbyło się nabożeństwo koncelebrowane przez 20 księży. Uczestniczyło w nim ok. 5 tyś. osób. Kazanie o wyważonej treści wygłosił dominikanin - ks. J. Kłoczowski. Na uwagę zasługiwały intencje:

- módlmy się za aresztowanych ostatnio funkcjonariuszy gdańskich, Adama i Piotra, aby ich męstwo i świadectwo prawdzie byłe wzorem dla innych funkcjonariuszy SB;
- módlmy się za pracowników, których 24 bm. próbowano zmusić do powitania delegacji rządowej;
- módlmy się za ks. Jerzego - kapelana i obrońcę robotników Warszawy, świadomi, że uprowadziła go ta sama ręka, która strzelała do Ojca Świętego;
- módlmy się, aby ponownie w wyborach zwyciężył Ronald Reagan, który zna nasze sprawy (przyjęto burzliwymi oklaskami).

Ogłoszono, że z 27/28 bm. w kościele tym odbędzie się czuwanie wiernych.
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie poinformował, że ks. Lech Stasiewski lat 53, administrator parafii Mieszkowice (woj. szczecińskie) zgłosił się do RUSW w Gryfinie i powiadomił o otrzymaniu anonimu pogróżkowego z żądaniem złożenia okupu w kościele filialnym w Gozdowicach, w wysokości 92 tyś. zł. Autor anonimu zażądał złożenia okupu w dniu 25 bm. W sprawę tę zaangażowani zostali funkcjonariusze MO i SB. Do godz. 22.00 autor anonimu nie podjął próby uzyskania okupu.

Otrzymują:
Tow. Wojciech Jaruzelski
Tow. Kazimierz Barcikowski
Tow. Zbigniew Messner
Tow. Mirosław Milewski
Tow. Tadeusz Porębski
Tow. Jan Główczyk
Tow. Florian Siwicki
Tow. Mieczysław F. Rakowski
Tow. Adam Łopatka

M. Kindziuk, Swiadek prawdy - Życie i smierć ks. Jerzego Popieluszki, Częstochowa 2008.