RAPORTY MSW - 22.10.1984 r.

Raport z 22.10.1984 r.

Załącznik do Informacji nr 294 dn. 22.10.1984 r., Ug-O2084/84
Opinie i komentarze dotyczące porwania księdza J. Popiełuszki

W dniu 22 bm. w Sekretariacie Episkopatu został odczytany korespondentom zachodnim komunikat prasowy w sprawie porwania księdza Jerzego Popiełuszki. Komunikat posiada następującą treść:
„Porwanie księdza J. Popiełuszki, znanego kapłana z parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie - budzi głęboki niepokój. Z jednej strony istnieje obawa o Jego życie, z drugiej strony istnieje obawa, że porywanie pewnych osób może stać się w naszym kraju metodą rozgrywek politycznych. Posiadane dotychczas wiadomości o okolicznościach porwania wskazują na to, że sprawcy działali z motywów politycznych. Każde porwanie człowieka spotyka się z potępieniem. Tym bardziej wymaga napiętnowania porwanie kapłana, który pełni służbę społeczną. Władze państwowe i kościelne są w kontakcie".

W dniu 22.10 br. biskupi: Miziołek, Romaniuk i Dąbrowski przekazali proboszczom i rektorom diecezji warszawskiej komunikat w sprawie uprowadzenia księdza J. Popiełuszki. Stwierdzają w nim, że „ksiądz Popiełuszko dotychczas nie powrócił do domu i nic nam nie wiadomo o jego obecnych losach. Wydarzenie to wstrząsnęło opinią publiczną całej Polski. Zaniepokoiło szczególnie oraz napełniło bólem biskupów, duchowieństwo i wszystkich wiernych archidiecezji warszawskiej. Wyrażając swoje głębokie ubolewanie, Kuria Metropolitarna Warszawska poleca modłom zwłaszcza różańcowym, całego ludu Bożego, sprawę księdza Popiełuszki, żywiąc przy tym nadzieję, że odpowiednie władze dołożą wszelkich starań, aby odnaleźć zaginionego i wyjaśnić ten oburzający całe społeczeństwo niegodziwy napad na niewinnych ludzi".
W wyniku interwencji bp Romaniuk zdecydował się wycofać ostatnie zdanie z komunikatu o treści: „Równocześnie apelujemy do odnośnych władz, by kierowca ks. Popiełuszki, pan Waldemar Chrostowski, mógł jak najrychlej powrócić do swojej rodziny".

W dniu 22.10 br. w godzinach wieczornych zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbyły się modły w intencji księdza Popiełuszki w kościołach przy ul. Profesorskiej 17 w Gdańsku i przy ul. Rozjusza 2 w Warszawie na Żoliborzu. W obydwu kościołach odczytano wyżej wymieniony komunikat biskupów warszawskich w całości. W nabożeństwie w Gdańsku uczestniczyło ok. 1,5 tys. osób, a w Warszawie ok. 2,5 tys. osób.

M. Kindziuk, Swiadek prawdy - Życie i smierć ks. Jerzego Popieluszki, Częstochowa 2008.