RAPORTY MSW - 8.10.1984 r.

RAPORTY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

O tym, jak ważna dla MSW buła „sprawa" księdza Popiduszki świadczą specjalne raporty, które przygotowywano na ten temat. Teksty te pozbawione są elementów propagandowych, przeznaczonych dla opinii publicznej. Stąd widać, że pisane byly jedynie na użytek wewnętrzny ministerstwa. Postronny obserwator może na ich podstawie uzyskać w miarę obiektywne informacje. Ciekawa jest końcowa lista nazwisk osób, do wiadomości których te raporty hyly przekazywane.

a) Raport z 8.10.1984 r.
Załącznik do punktu „działania kleru katolickiego" dot. przebiegu imprez z udziałem ks. J. Popiełuszki w kościele Podwyższenia krzyża św. w Bytomiu w dniu 8.10.1984.
W kazaniu wygłoszonym przez ks. Popiełuszkę na uwagę zasługują następujące stwierdzenia:

- „Czuję się wielce zaszczycony, że mogę wziąć udział w tej uczcie duchowej jaką przygotowali wam oo. kapucyni poprzez tydzień kultury chrześcijańskiej, byłem mile zaskoczony waszym odbiorem poezji patriotycznej, bo kiedy przesłuchiwano w mojej
sprawie również robotników Bytomia, Piekar Śl., to powiedziano mi, że ks. Popiełuszko nie będzie mącił spokojnej wody na Śląsku, a tymczasem widzę, że ta woda jest już bardzo zmącona".

- „Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga, przerasta mądrość całego świata. Zachować godność, by móc powiększyć dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostając sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami, prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa, ona została ofiarowana przez Boga, nie tylko nam, ale i innym braciom, stąd obowiązek upomnienia się o nią
tam, gdzie jest ona niesłusznie ograniczona".

- „Źródłem sprawiedliwości jest Pan Bóg, trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i jego przykazań, gdzie Bóg jest eliminowany z życia narodu. Należy w tym miejscu zdać sobie sprawę z nieprawidłowości i krzywdy, jaką czyni się naszemu narodowi, zdecydowanie chrześcijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go, co gorsza za pieniądze wypracowane przez chrześcijan, gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży wartości chrześcijańskie, które wszczepili im do kolebki rodzice, wartości które zdawały nieraz egzamin w naszej 1000-letniej historii".

- „Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy, nie jest to łatwe w czasach, w których żyjemy. Nie jest to łatwe w czasach, o których powiedział współczesny poeta, że nigdy jeszcze tak okrutnie nie chłostano grzbietów batem kłamstwa i obłudy, nie jest to łatwe dzisiaj, gdy chociażby cenzura wykreśla zwłaszcza w pismach katolickich słowa prawdziwe i myśli odważne, gdy wykreśla się słowa ks. Prymasa, Ojca Świętego i, o zgrozo, nawet słowa Pisma Świętego. Nie jest łatwe dziś, gdy katolikowi nie tylko zabrania się zwalczać poglądy przeciwnika lub w inny sposób polemizować, lecz po prostu nie wolno mu bronić przekonań własnych, czy przekonań ogólnoludzkich wobec napaści, choćby najbardziej oszczerczych i krzywdzących".

M. Kindziuk, Swiadek prawdy - Życie i smierć ks. Jerzego Popieluszki, Częstochowa 2008.