Wspomnienia: Druga pielgrzymka z robotnikami do Częstochowy

Druga pielgrzymka z robotnikami do Częstochowy

Na drugą pielgrzymkę robotników na Jasną Górę, w trzecią niedzielę września 1984 roku, znaczki dla pielgrzymów, wg narysowanego przez księdza Jerzego wzoru, wykonał Andrzej Cichocki w Brwinowie. Pośredniczyłyśmy z siostrą Teresą w tej sprawie i wydrukowałyśmy, na prośbę Księdza, kilka tysięcy tekstów pieśni Ojczyzno ma. - Chciał ksiądz Jerzy mieć ten tekst nie tylko dla tych pielgrzymów, których on sam prowadził, ale i dla innych. Dał nam ten tekst, przepisany ręcznie.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.