Wspomnienia: Trudne rozmowy

Trudne rozmowy

Nie kończące się wzywania księdza Jerzego do Pałacu Mostowskich na przesłuchania, stała inwigilacja, wzrastające zagrożenie budziły coraz większą troskę Władz Kościelnych, aby osłonić tego młodego kapłana. Nie było podstaw, by zabronić mu głoszenia homilii i całej jego duszpasterskiej działalności. Wyjazd za granicę rozwiązałby problem, ale ksiądz Jerzy nie występował z taką prośbą. Dlatego długie i trudne były rozmowy księdza Jerzego w kurii z przedstawicielami władz kościelnych.
Wtedy i nasze rozmowy z księdzem Jerzym były trudne. Nie usłyszałam jednak nigdy od niego ani jednego słowa skargi na nikogo. Wielki szacunek budził ten młody kapłan swoim spokojem i opanowaniem, wielkością ducha i cichością postawy - miłością Kościoła i człowieka.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.