Wspomnienia: W rozterce ducha

W rozterce ducha

Kiedyś po rozmowie z księdzem prymasem ksiądz Jerzy wstąpił do mnie. Przeżywał głęboką rozterkę. Pragnie być całkowicie, bezwzględnie uległy księdzu prymasowi - a teraz, gdy ksiądz prymas proponuje mu, aby złożył prośbę o wyjazd na studia do Rzymu, on musi odpowiedzieć, że nie może tego uczynić, bo nie może zostawić ludzi.
Podkreślił wyraźnie, że jeśli ksiądz prymas da mu rozkaz wyjazdu, to wyjedzie.
Ksiądz Prymas takiego rozkazu mu nie dał. Stąd rozterka duchowa księdza Jerzego. Wiedział, że jest ludziom potrzebny. Władze kościelne orientując się we wzrastającym zagrożeniu, szukały drogi ratowania go.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.