Wspomnienia: Podejrzany

Podejrzany

W dalszym ciągu ksiądz Jerzy był wzywany na przesłuchania do Pałacu Mostowskich. Ludzie gromadzili się wtedy przed Pałacem. Niektórzy czekali na jego powrót z kwiatami. Kiedyś ksiądz Jerzy przyniósł nam nawet do Ośrodka kwiaty, jakie otrzymał, po wyjściu z przesłuchania.
Czasami spisywano dokumenty ludzi czekających przed Pałacem na księdza Jerzego. Spisano tak na przykład w lutym 1984 roku personalia Joanny Sokół, sędziego okręgowego w Warszawie. Po kilku miesiącach zwolniono ją z pracy pod zarzutem okazywania sympatii i uznania podejrzanemu.
Czytałam taki dokument...


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.