Wspomnienia: Pochowany przy kościele

Pochowany przy kościele

Ksiądz Jerzy został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Stanisława Kostki. Mama księdza Jerzego Marianna Popiełuszko, Ligia Urniaż - Grabowska i Barbara Sadowska osobiście poprosiły o to księdza Prymasa. Miał być pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, a początkowo był projekt, że w Suchowoli, parafii rodzinnej. Ksiądz Prymas Józef kardynał Glemp uzależnił decyzję od woli księdza proboszcza Teofila Boguckiego. Ksiądz proboszcz leżał chory w szpitalu na Bródnie - tam od dr Noszczyka dowiedział się o śmierci księdza Jerzego. Oczywiście napisał list do księdza Prymasa, gorąco przekazując prośbę - popartą już tysiącami podpisów wiernych. Ksiądz Prymas wyraził zgodę.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.