Wspomnienia: Spotkanie z rodzicami księdza Jerzego Marianną i Władysławem Popiełuszko

Spotkanie z rodzicami księdza Jerzego Marianną i Władysławem Popiełuszko

31 października rodzice księdza Jerzego i bracia przyjechali do kurii - do księdza Prymasa lub do księdza kanclerza. Dowiedzieli się o śmierci księdza Jerzego 30 października. Mama i ojciec księdza Jerzego weszli do nas do Ośrodka. Ojciec nic nie mówił, płakał. Mama pełna bólu, ale bardzo spokojna.
W otwartych drzwiach do mego pokoju stanął jakiś ksiądz z prośbą, by na jutro rano napisać mu przyniesiony tekst. Powiedziałam: Nie wiem czy dam radę. Mama księdza Jerzego włączyła się do rozmowy. Powiedziała dosłownie tak: Da siostra radę, mój syn siostrze pomoże.
Pierwszy raz o wstawiennictwie u Boga księdza Jerzego usłyszałam z ust jego rodzonej Matki, i to przy pierwszym spotkaniu.
Na biurku w moim pokoju leżały fotografie księdza Jerzego. Mama Księdza po wejściu do mnie na jednej z nich napisała:
Bóg go powal ał- Matka 31 X 1984
Chciała napisać coś więcej. Próbowała. Zabrakło jej sił. Z rozmowy sądzę, że chciała dopisać, że Bóg go powołał do męczeństwa. Tekst, na którym zależało księdzu, który był przy spotkaniu moim z rodzicami księdza Jerzego, napisałam.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.