Łza

Łza

Rano 3 listopada otworzono trumnę i Jacek Lipiński, który był przy tym, zobaczył łzę na policzku Księdza. Nie było jej, gdy wkładano go przy nim wczoraj do trumny w Białymstoku. Jacek Lipiński poprosił o pożyczenie chusteczki. Otarł łzę z policzka księdza Jerzego. Chusteczkę włożył do trumny. Było przy tym kilkanaście osób w kościele, przygotowanych do wyniesienia trumny na zewnątrz - gdzie przed kościołem miała być Msza święta pogrzebowa.Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.