Poznaniacy modlili się w 27. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Modlitwa różańcowa i uroczyste wniesienie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki poprzedziły Mszę św. w 27. rocznicę śmierci kapłana męczennika w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. – Świadectwo ks. Jerzego jest nam dziś bardzo potrzebne – mówił w homilii ks. Tadeusz Magas.
Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu przez lata był tradycyjnym miejscem modlitwy za Ojczyznę i o beatyfikację ks. Jerzego. Podczas Mszy św. we wspomnienie liturgiczne kapłana męczennika duszpasterz ludzi pracy archidiecezji poznańskiej podkreślił, że w dzień uroczystej beatyfikacji ks. Popiełuszki Kościół przyznał rację polskiemu męczennikowi. – Dzieło odnowy oblicza naszej ojczyzny zostało przypieczętowane jego wyniesieniem do chwały ołtarzy – zauważył ks. kan. Magas.

Duszpasterz ludzi pracy wspominał Msze św. celebrowane przez ks. Popiełuszkę w warszawskim kościele pw. św. Stanisława Kostki. Przyznał, że sam w nich uczestniczył. Przypomniał, że ks. Jerzy nigdy nie głosił politycznych kazań. Zawsze odnosił się w nich do przesłania Ewangelii, co bardzo irytowało Służbę Bezpieczeństwa.

– Ewangelia była jego jedyną i najpotężniejszą bronią, a komunistyczna władza czuła się zagrożona – stwierdził ks. kan. Magas. Zwrócił on uwagę, że przez ks. Popiełuszkę przemawiała bezgraniczna wiara w Bożą Opatrzność. – Tylko heroiczna wiara i zawierzenie Bogu do końca dają siłę i pewność, że będzie się swoją posługę wykonywać do końca – zaznaczył duszpasterz ludzi pracy.

Ks. Magas nawiązał też do słów: Bóg, honor, ojczyzna, przekonując, że jeśli usunie się Boga i Jego przykazania z życia społecznego, to zabraknie i honoru, i ojczyzny.

Podczas Mszy św. przedstawiciele związków zawodowych i delegacje zakładowe NSZZ „Solidarność”, a także członkowie zarządu NSZZ „Solidarność”, ludzie pracy i licznie zgromadzeni poznaniacy modlili się przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego za ojczyznę.

Po Eucharystii złożono kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, który stoi nieopodal poznańskiej świątyni.

W poznańskim kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej 19. dnia każdego miesiąca, od 27 lat, odprawiane są Msze św. za Ojczyznę. Przy świątyni od 2005 roku stoi jedyny w archidiecezji poznańskiej pomnik poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
msz / Poznań
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski